Luontotyyppien uhanalaisuusarvio (LuTu-työ)

TYÖN KUVAUS

Luontotyyppien toinen uhanalaisuusarviointi valmistui Suomessa 2018 (Julkaisut: Luontotyyppien punainen kirja. Osa 1 ja Osa 2). SYKEn koordinoimassa arviointihankkeessa tarkasteltiin kansainvälisellä Red List of Ecosystems Categories and Criteria (RLE) -menetelmällä yli 400 luontotyyppiä meren pohjasta tuntureille. Työhön osallistui yhteensä yli 120 luontotyyppiasiantuntijaa ja mukana olivat kunkin pääryhmän (Itämeri, rannikko, sisävedet ja rannat, suot, metsät, kalliot ja kivikot, perinnebiotoopit ja tunturit) kannalta keskeisimmät luontotietoa tuottavat organisaatiot. Uhanalaisuusarvioinnin jatkotyössä luontotyyppien asiantuntijaryhmät osallistuvat ja tukevat meneillään olevia prosesseja, joissa tähdätään luontotyyppien tilan parantamiseen.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Budjettirahoitus

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

LUTU- työryhmä
Tytti Kontula / Suomen ympäristökeskus
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppien_uhanalaisuus