Lohkon ominaispiirteet huomioiva ravinnekuormitusmallinnus ja sen kehittäminen (LOHKO)

TYÖN KUVAUS

LOHKO-hankkeessa tarkennetaan ravinnekuormitusmallia (VEMALA/ICECREAM), jotta maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormitusarvio tarkentuu. Mahdollisimman oikea tieto asiasta auttaa mitoittamaan ja kohdentamaan maataloudelle asetettavat ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet nykyistä tarkemmin.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2015-2016 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
670 000€ (YM 437 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
https://www.mtk.fi/lohko-l