Lohkon ominaispiirteet huomioiva ravinnekuormitusmallinnus ja sen kehittäminen -jatkohanke (LOHKO II)

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa jatketaan VEMALA/ICECREAM-mallin tarkentamista ja tehdään taloustarkastelua. Tavoite on kuvata mahdollisimman tarkasti erityyppisten peltojen kuormitusta nykytilassa ja eri viljelyvaihtoehtojen vaikutusta kuormitukseen sekä kuormitusta vähentävien toimenpiteiden kustannusvaikutusta tiloille. Näin voidaan arvioida entistä paremmin vesistöille ja merialueille asetettujen ravinnevähennystavoitteiden toteutusmahdollisuuksia ja kustannustehokkuutta ja edistää tehokkaiden vesienhoidon toimenpiteiden käyttöä tiloilla.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Vesien- ja merenhoidon kärkihanke, YM
400 000 € (YM 195 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
www.mtk.fi/lohko