LNG-toimintaohjelma

TYÖN KUVAUS

Liikennehallinto laati vuonna 2012 osana tulevaisuuden käyttövoimatarkastelua LNG-toimintaohjelman, jossa arvioitiin vastuutahot, joiden toimia tarvitaan LNG:n käytön edistämiseksi alusten polttoaineena ja käytön edellyttämän infran rakentamiseksi. Molemmat toimet edellyttävät yleisen ja yksityisen tahon yhteistyötä (public-private partnership). Suomalaiset varustamot ovat uskaltaneet innovoida ja kokeilla, minkä seurauksena meriteollisuuden ympäristöinnovaatiot on testattu suomalaisilla aluksilla ensimmäisinä maailmassa. Viking Line varustamon matkustaja-autolautta Viking Grace ja Tallink Silja varustamon Megastar olivat maailman ensimmäisiä matkustaja-aluksia, jotka ottivat käyttöön LNG:n polttoaineena.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Liikennehallinto