Lietteen ravinnekierrätys sähkökemiallisella vedenpuhdistusmenetelmällä

TYÖN KUVAUS

Lietelannasta tehdään EU:n juomavesistandardin täyttämää vettä. Vedessä olevat liuenneet ravinteet muutetaan prosessissa kiinteiksi ja ne erotetaan flokiksi, joka voidaan levittää pellolle ja siten korvata keinolannoitteita.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.11.2018 – 31.12.2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
175 550 € (MMM 79 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Axolot Solutions Finland Oy
https://axolotsolutions.com/contact/