Leijonat puhtaan veden puolesta

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa edistetään vesistöjen ja ympäristön lukutaitoa, aktiivista vesistökansalaisuutta sekä ymmärrystä luonnon monimuotoisuuden merk¡tyksestä. Hanke luo konkreettis¡a toimenp¡teitä ja edellytyksiä parantaa ltämeren ja sisävesien tilaa eri toimijoiden kanssa. Työkaluina tässä toimivat mm. aktiviteettikilpailu uusista toimenpidemalleista, opettajille suunnattu koulutuskonsepti ja lisäksi käynnistetään ja pilotoidaan le¡jonien ympär¡stöpä¡vä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
200 000 € (YM 160 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen Lions-liitto ry
Karoliina Vilander
https://puhtaatvedet.lions.fi/