Lara laaturavinnehanke – kansallinen laatujärjestelmä kierrätyspohjaisista materiaaleista tuotetuille lannoitevalmisteille

TYÖN KUVAUS

Luodaan kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille. Laatujärjestelmä ja Laatulannoite-laatumerkki on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Sen avulla parannetaan tuotteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta ja tehostetaan ravinteiden kierrätystä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2020, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
150 000 € (YM 105 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

www.biokierto.fi
https://www.laatulannoite.fi/