Lannanpuhdistus Viljakainen Oy – tehokas strippaus

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa tutkitaan uudenlaisen kehitteillä olevan strippaus-menetelmän sopivuutta Suomen olosuhteisiin ja menetelmän käytettävyyden lisäämistä siten, että menetelmällä voitaisiin sian lannan lisäksi käsitellä muidenkin eläinten lantaa. Prosessin sivutuotteena saadaan biokaasua. Tavoitteena on huomattavasti nykyistä tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi ravinteiden
kierrätysteknologia

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.7.2018 – 1.7.2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
100 000 € (MMM 60 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Lannanpuhdistus Viljakainen Oy
https://www.lannanpuhdistus.fi/hanke