Lannan ja orgaanisten lannoitteiden arvon optimointi lohkotasolla (LaPaMa )

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa tuotetaan työkaluja ja toimintatapoja parempaan lannoitukseen, jolloin ravinteiden hyväksikäyttö paranee ja päästöt vähenevät. Keskeisin työväline on lannoituslaskuri, joka pyrkii maksimoimaan viljelijälle lannoituksella saatavan hyödyn (ravinteiden arvo – lannoituksen kustannukset). Tämän lisäksi tuotetaan itseopiskelumateriaalia viljelijöille ja neuvojille

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
62 100 € (YM 43 400 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto

https://luomu.fi/tietopankki/lannoitaparemmin/