Lajien uhanalaisuusuarvio

TYÖN KUVAUS

Suomen koko lajiston uhanalaisuutta arvioidaan kymmenen vuoden välein. Viidettä kertaa suoritettu kokonaisarviointi valmistui maaliskuussa 2019 ja tulokset julkaistiin Suomen Lajien Punainen lista 2019 – julkaisussa.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2019 | toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Budjettirahoitus

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
Ulla-Maija Liukko / Suomen ympäristökeskus ja Esko Hyvärinen /ympäristöministeriö
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit