Lähikalahanke

TYÖN KUVAUS

Särkikaloja kalastamalla merestä poistuu ravinteita, mikä auttaa vähentämään rannikkovesien rehevöitymistä. Lisäksi tuetaan särkikalojen hyötykäyttöä ihmisravintona. Hankkeessa käynnistettiin yhteistyö K-ryhmän kanssa ja ensimmäinen Pirkka-kuluttajatuote Saaristolaiskalapihvit, jotka valmistaa Apetit, lanseerattiin 2017. Kolmas Pirkka-tuote on kaupoissa  toukokuussa 2020. Hankkeen aikana särjen ja lahnan kysyntä on kasvanut, ja muita toimijoita on tullut markkinoille omilla tuotteillaan. Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuoden 2020 kuluessa.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

Suunniteltu kesto on 2015 – 2019.
Pilottivaiheessa 2015-2016 rakennettiin toimiva tuotantoketju Turun alueen paikallistoimijoiden kanssa.

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

2015 – 2017 kolmivuotinen osarahoitus Interreg Central Baltic -ohjelmasta, osana NutriTrade -hanketta

2018 – 2019 John Nurmisen Säätiö

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

John Nurmisen säätiö
https://www.johnnurmisensaatio.fi/puhdas-itameri/lahikalahanke/