Lääkejäämiä sisältävän jäteveden puhdistuksen tehostaminen päästölähteillä & lääkejätteen tehokkaampi käsittely (Efficient Treatment of Pharmaceutical Residue at Source, EPIC)

TYÖN KUVAUS

Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa erilaisista päästölähteistä jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja testata pilot-mittakaavassa tehokkaita puhdistustekniikoita suoraan niiden alkuperäisillä päästölähteillä. Tämän lisäksi hankkeessa laaditaan suosituksia ohjauskeinoista lääkeaineiden kestävään hallintaan yhdessä aihealueen keskeisten sidosryhmien kanssa.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Business Finland (aik. Innovaatiorahoituskeskus Tekes)
1 000 000 €


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
Taina Nystén/ Suomen ympäristökeskus
www.syke.fi/hankkeet/epic