Lääkeainekuormitus puhdistamoille ja ympäristöön (LÄPSY)

TYÖN KUVAUS

Selvitetään lääkeaineiden esiintymistä jätevedenpuhdistamoille ja sieltä ympäristöön johdettavissa vesissä sekä arvioidaan eri yhdisteiden ainemääriä. Hankkeen tulokset julkaistaan vuoden 2019 lopussa.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ympäristöministeriö
33 500 € (YM 29 800 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
Lauri Äystö / Suomen ympäristökeskus