KvarkenFlada

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa kartoitetaan fladoja Merenkurkussa ja tarkastellaan näiden kunnostamista mm. kalojen lisääntymisalueiksi

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Interreg Botnia-Atlantica
1,5 milj. € (Suomen osuus 940 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Metsähallitus luontopalvelut
Anette Bäck / Metsähallitus
https://kvarkenflada.org/suomeksi/etusivu