Kuitulietettä peltoon ravinteiden välittäjäksi syksystä seuraavalle kasvukaudelle (Peltokuitu)

TYÖN KUVAUS

Hanke selvittää metsäteollisuuden sivutuotteiden, kuitulietteen ja ravinnekuidun, käyttöä sitomaan pelloilla kasvukauden jälkeen olevaa tai mineralisoituvaa typpeä ja välittämään se seuraavana kasvukautena kasvien käyttöön samalla estäen ravinteiden huuhtoutumisen syksyn ja talven aikana tarkoituksena lisätä niiden lannoitevalmistekäyttöä. Kenttäkokeissa ja maamonoliittikokeessa etsitään sopivaa käyttömäärä, joka toteuttaa edellä kuvatun tavoitteen, mutta ei alenna seuraavan kasvukauden satoa. Sivutuotteiden käytön vaikutusta verrataan alus- ja kerääjäkasvien käytön vaikutukseen. Erityiskysymyksenä tarkastellaan Tampereen Lielahden pohjaan kertyneen kuitulietteen käyttöä tähän tarkoitukseen. Hankkeessa tehdään käyttökohdekartoitusta ja perustetaan demonstraatioita toiminta-alueen tiloille sekä viestintään sen tuloksista raportteina ja opetusvideoina, joita levitetään hankkeen sivuston kautta.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
513 300 € (YM 290 000 €)


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Luonnonvarakeskus
https://www.luke.fi/projektit/peltokuitu/