Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille (KIPSI)

TYÖN KUVAUS

KIPSI-hanke toteutetaan Saaristomeren valuma-alueen savisilla pelloilla. Varsinais-Suomen ely-keskus koordinoi hanketta. Hankkeen tavoitteena on levittää maanparannuskipsiä 50 000 – 80 000 hehtaarille peltomaata ja vähentää tätä kautta pintamaan eroosiota ja fosforin valumista vesisitöihin.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2019-2022 (-2025)

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Vesiensuojelun tehostamisohjelma, YM
noin 20 milj.€

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Mirja Koskinen / Varsinais-Suomen ELY

Pekka Salminen ja Tanja Pajunoja / Varsinais-Suomen ELY

http://www.ymparisto.fi/kipsinlevitys