Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden massavirtojen ravinteiden tuotteistaminen ja uudelleen jako Seinäjoen seudulla (Kiertoravinne)

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena on Etelä-Pohjanmaan pääosin alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden massavirtoihin perustuvan biokaasua hyödyntävän ravinteiden tuotteistus- ja uudelleenjakokonseptin käytännön suunnittelu Seinäjoen seudulla ja toteutettavuuden arviointi investointipäätöksen pohjaksi. Tavoitteena lantaravinteiden parempi hyödynnettävyys. Hankkeen aikana kehitetään uudenlainen palvelukonsepti luomukelpoisten kierrätysravinteiden laajamittaiselle käytölle.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018 – 2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
181 560 € (MMM 127 090 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Heikas Oy,
https://www.facebook.com/kiertoravinne/