Kierrätysravinnepohjaisten lannoitevalmisteiden kehittäminen ja käyttökokeilut (Sivuvirtaravinne)

TYÖN KUVAUS

UPM on kehittänyt innovaation teknisestä konseptista orgaanisten lietteiden, typen ja tuhkan yhdistämisestä kierrätyslannoitteeksi. Hankkeen tavoitteena on viimeistellä kierrätyslannoitteen resepti, suunnitella tuotteelle laitostoteutus ja kehittää liiketoimintamallia.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
381 878 € (YM 190 939 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Katja Viitikko/UPM-Kymmenen Oyj ja Yara Suomi Oyj
Loppuraportti: https://www.ym.fi/download/noname/%7B9C575F26-26F5-45F9-9D56-CDC95CE7BE8A%7D/143307