Kierrätyslannoitteita kananlannasta innovatiivisella kuivauskonseptilla (KIEKU) – toteutettavuustutkimus

TYÖN KUVAUS

Hanke keskittyy siipikarjanlantaan. Kehitetään prosessikonsepti, jossa lietettä kuivataan, hygienisoidaan ja käsitellään tuotteiksi ja toimitetaan edelleen käyttöön lähialueille.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017 – 2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
137 000 € (MMM 95 900 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Global EcoSolutions Oy
http://www.ges.fi/