Demotehdas –konsepti, SFTec Oy

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena on SFTec Oy:n kehittämän, uuden innovatiivisen ja patentoidun kuivainteknologian (Modular Heating –ModHeat) modifiointi ja täydenmittakaavan testaus orgaanisten materiaalien kuivaamiseksi. Tämä kehitys- ja testaustyö toteutetaan osana laajempaa Demotehdaskonseptia.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.9.2017 – 31.8.2019, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
535 600 €, (MMM 321 360 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

SFTec Oy ja Luke
https://www.sftec.fi/new/demotehdas/