Kestävän sinisen kasvun alueelliset vuorovaikutteiset muutosfoorumit -hanke (Suunnittelu-3)

TYÖN KUVAUS

Muutosfoorumit tukevat merialuesuunnittelua ja muodostavat vuorovaikutteisen alustan meriympäristön hyvän tilan ja kestävän sinisen kasvun tavoitteiden toteuttamiselle. Merialuesuunnittelu on keskeinen työkalu EU:n meripolitiikan sinisen kasvun ohjaamisessa ekologisesti kestävälle pohjalle ja merellisten toimintojen yhteensovittamisessa meriympäristön hyvän tilan tavoitteen saavuttamiseksi. Vuorovaikutteisissa muutosfoorumeissa on etsitty yhteistyössä merellisten toimijoiden kanssa toimintojen yhteensovittamista merialueilla

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

8/2019-12/2021

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

140 000 € (EMKR 126 000€)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Varsinais-Suomen liitto

Mari Pohja-Mykrä / Varsinais-Suomen liitto

https://www.merialuesuunnittelu.fi/