Kestävä ruoppaus- ja läjitystoiminta -projekti

TYÖN KUVAUS

Vuonna 2015 uudistettu ruoppaus- ja läjitysohje on keskeinen työkalu, jolla ruoppaus- ja läjitystoiminnan ympäristövaikutuksia hallitaan. Tässä projektissa on tuettu ruoppaus- ja läjitysohjeen tarkoituksenmukaista soveltamista, edistetty hyvien käytäntöjen luomista ja käyttöönottoa ja edistetty vuoropuhelua eri sidosryhmien kesken.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2018, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

ympäristöministeriö
120 000 €

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Jani Salminen ja Heidi Ahkola / Suomen ympäristökeskus