Kalaopas

TYÖN KUVAUS

Kalaopas on tehty neuvomaan kuluttajia vastuullisissa kalavalinnoissa sekä lisäämään ihmisten tietoisuutta kalakantojen tilasta ja siten kuluttaja voi osaltaan myötävaikuttaa siihen, ettei vesistöjä kalasteta tyhjäksi. Oppaan suositukset määräytyvät kalakantojen tilan ja pyyntitapojen kestävyyden mukaan sekä kasvatetun kalan osalta huomioidaan myös ympäristölle aiheutuvat vaikutukset. Kalaoppaan mukaisilla valinnoilla voidaan osaltaan vaikuttaa kalakantojen tilan parantamiseen ja kalastuksen säätelyyn. Lisäksi WWF viestii ja antaa lausuntoja muista kaloihin ja kalastukseen liittyvistä asioista.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

WWF Suomi
www.wwf.fi/kalaopas