Kadonneet pyydykset Suomen merialueilla (Kapyysi)

TYÖN KUVAUS

Hankkeen perimmäisenä tarkoituksena on selvittää Suomen merialueilla olevien haamuverkkojen määriä ja sijaintia sekä kehittää Suomen aluevesien oloihin sopivia haamuverkkojen poistomenetelmiä, vastaanottoa ja mahdollista uusiokäyttöä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2019, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

230 000 € (YM 136 000)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus, Suomen ammattikalastajaliitto (SAKL)
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Kadonneet_pyydykset_Suomen_merialueilla_KAPYYSI

Suomen ympäristökeskus, Suomen ammattikalastajaliitto (SAKL)
Mika Raateoja / Suomen ympäristökeskus