K-Kalapolut

TYÖN KUVAUS

K-ryhmä ja ympäristöjärjestö WWF tekevät yhteistyötä uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi. Yhteistyössä poistetaan nousuesteitä ja kunnostetaan virtavesiä talkoovoimin ympäri Suomea.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

Hanke on alkanut 2017 ja jatkuu toistaiseksi.

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

K-ryhmä ja WWF Suomi

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

K-ryhmä ja WWF Suomi
https://www.kesko.fi/kalapolut