Jokamiehen ravinnekiertokuution tuotteistaminen

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa rakennettiin yksinkertainen ojiin asennettava suodatin, jossa hyödynnettiin biologisessa suodatuksessa käytetyistä autonrenkaista valmistettua rengasleikettä. Pato edesauttoi fosforin sitoutumista ympäri vuoden. Lisäksi pato auttoi muuntamaan ammoniumtyppeä nitraattimuotoon. Sitoutuneet ravinteet kerättiin suotimen pohjalle talteen otettavaksi lietteeksi. Hankkeen tavoitteena oli viimeistellä suodatin, kehittää ravinteiden talteenottojärjestelmä sekä luoda liiketoimintakonsepti ja -verkosto.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.9.2017 – 31.8.2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
40 000 € (MMM 18 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Apila Group Oy Ab
https://www.apilagroup.fi/