Jätevesien ravinteet kiertoon turvallisesti ja tehokkaasti (NORMA)

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa kootaan tietoa uusista ja innovatiivisista jätevesien ravinteiden talteenottomenetelmistä. Arvioidaan vaihtoehtoisia prosessiteknologioita sekä niillä tuotettavien lopputuotteiden turvallisuutta ja käyttökelpoisuutta.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2019-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
137 500 € (YM 110 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
https://www.syke.fi/hankkeet/norma