Jätevedenpuhdistamoiden merkitys mikroskooppisen muoviroskan päästölähteenä

TYÖN KUVAUS

Väitöskirjatyössä tarkastellaan jätevedenpuhdistamoiden merkitystä yhdyskuntajätevesistä peräisin olevan mikroroskan kulkeutumisreittinä vastaanottavaan vesistöön. Tutkimuksessa tarkastellaan miten mikroroskat ja etenkin mikromuovit käyttäytyvät puhdistamoprosessissa, ja miten hyvin eri puhdistusvaiheet poistavat roskia jätevedestä. Työssä selvitetään myös mikromuovien määrää puhdistamolietteessä sekä verrataan erilaisten tertiäärimenetelmien tehokkuutta vähentää mikroroskakuormaa puhdistetusta jätevedestä. Julia Talvitien väitös aiheesta Wastewater treatment plants as pathways of microlitter to the aquatic environment (Jätevedenpuhdistamot mikroroskan kulkureittinä vesistöihin) tarkastettiin 18.5.2018.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2014-2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Nessling

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Julia Talvitie (Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus)

Julia Talvitie / Suomen ympäristökeskus

https://www.syke.fi/fi-FI/SYKEn_meriroskahankkeet/Hankkeet_ja_projektit”