Järvikalapihvi

TYÖN KUVAUS

Apetit valmistaa särkikaloista ja ahvenista kalapihvejä. Pihveissä käytetyt kalat on pyydetty hoitokalastuksessa, jolloin kalojen mukana järvestä poistuu ravinteita ja kalakanta pysyy elinvoimaisempana, kun elintilaa vapautuu suuremmille kaloille.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

Aloitettu 2015

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Apetit
https://www.mynewsdesk.com/fi/apetit/pressreleases/jaervikalapihvissae-on-saerkeae-ja-paljon-jaerkeae-1251853