Itämerihaaste

TYÖN KUVAUS

Itämerihaaste on verkostoaloite, joka kutsuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun, tekemään oman Itämeri-toimenpideohjelmansa ja alkavan toteuttaa sitä. Vuonna 2020 Itämerihaasteen verkostoon on liittynyt yli 300 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista. Itämerihaasteeseen liittyvien organisaatioiden lukumäärä on noussut yli 300 organisaatioon. Vaikka aloite on lähtenyt liikkeelle Turun ja Helsingin toimesta, on se olemassa erityisesti verkostonsa jäsenten ansioista ja näitä kumppaneita varten. Helsinki ja Turku tukemivat ja innostavat kumppaneita vesiensuojelu- ja Itämeri-työhön. Toimenpideohjelma 2014-2018 sisälsi 75 toimenpidettä jaoteltuna viiden tavoitteen alle. Toimenpideohjelma 2019- 2023 sisältää lähes 120 toimenpidettä. Toimenpideohjelman yksi päämääristä on Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus, jonka keskeistä toimintaa on monimuotoinen Itämeri-viestintä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

Toimenpideohjelma 2014-2018 sisälsi 75 toimenpidettä jaoteltuna viiden tavoitteen alle. Toimenpideohjelma 2019- 23 hyväksyttiin 22.10.2018 (lähes 120 toimenpidettä) ja samalla päätettiin jatkaa ja kehittää Itämerihaastetta verkostoaloitteena. | toteutus alkanut

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Helsingin ja Turun kaupungit
budjetti- ja hankerahoitus

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Helsingin ja Turun kaupungit
Mari Joensuu / Helsingin kaupunki
Tove Holm / Turun kaupunki
http://www.itamerihaaste.net/