Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä -kilpailu

TYÖN KUVAUS

Kilpailun tarkoituksena on välittää tietoa ympäristöystävällisemmästä viljelystä ja antaa tunnustusta maataloustuottajille, jotka ovat edelläkävijöitä vesistöjen rehevöitymistä vähentävien menetelmien käytössä. Kilpailussa valitaan kansalliset voittajat kustakin Itämeren rantavaltiosta ja heidän joukostaan alueellinen voittaja.
Vuoden 2019 Suomen kansallinen voittajatila oli Ahvenanmaalla sijaitseva Hammaruddan tila, jota hoitavat Tage ja Ulla Eriksson. Kilpailu järjestetään yhdeksättä kertaa vuonna 2020.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

WWF Baltic Sea Ecoregion Programme

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

WWF Suomi

Mervi Ukkonen / WWF

https://wwf.fi/uutiset/2020/02/itameren-rehevoityminen-kuriin-kilpailulla-jaossa-10-000-euroa-ja-itameren-ymparistoystavallisimman-viljelijan-titteli/”