Itämeren vedenalainen äänimaailma (BIAS)

TYÖN KUVAUS

Tavoite luoda meristrategiadirektiivin mukaiseen vedenalaisen melun hallintaan tarvittavat työkalut viranomaisten käyttöön. Tehdä alustava arvio Itämeren vedenalaisen melun tilasta ja luoda Itämeren vedenalaisen melun mittauksen, analysoinin ja mallinuksen strandardit.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2012-2016 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan Unionin LIFE+ Water-ohjelma ja projektin osallistujaorganisaatiot


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus ja muut Itämeren maat
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Itameren_vedenalainen_aanimaailma_BIAS