Itämeren tila – nettisivusto

TYÖN KUVAUS

Sivustolle kootaan Itämerta ja rannikkovesiä koskeva ajantasainen tila- ja kuormitustieto. Tietolähteinä ovat mm. tutkimusalusten näytteenotot, kauppa-alusten automaattisten mittalaitteiden tuottamat havainnot, satelliittikartoitukset, rannikon alueellisten ympäristöviranomaisten mittaukset ja kansalaisten havainnot.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri/Mika_on_Itameren_tila