Hyvän sadon kierrätyslannoitus (HYKERRYS 2)

TYÖN KUVAUS

Hyvän sadon kierrätyslannoitus -hankkeessa kehitetään ja tutkitaan erilaisia kierrätyslannoituskonsepteja ja -tuotteita peltoviljelyyn yhteistyössä kierrätyslannoitusalan toimijoiden kanssa

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.6.2016-31.12.2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Maaseutuohjelman kehittämishanketuki, Uudenmaan ELY-keskus ja Raki-ohjelmarahoitus,
114 000 € (YM 92 000€)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Helsingin yliopisto
https://blogs.helsinki.fi/hykerrys-hanke/2017/08/04/hanke/