HINKU-kuntien verkosto

TYÖN KUVAUS

Ruoan ja sen tuotannon ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat osa myös HINKU-verkostoa. HINKU-, FISU ja CIRCWASTE-verkostojen kautta SYKE on suoraan tekemässä työtä noin 60 kunnan/kaupungin ja niissä toimivien laitosten ja yritysten kanssa. Verkostoissa mukana olevat edelläkävijäkunnat toteuttavat erilaisia kokeiluja, pilotoivat ratkaisuja ja tietoa mahdollisuuksista välitetään aktiivisesti muille toimijoille.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

aloitusvuosi 2008

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ympäristöministeriö, yrityskumppanit ja EU

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Jyri Seppälä / Suomen ympäristökeskus
https://www.syke.fi/hankkeet/hinku