Hiedanranta ravinnekierron ja toiminnallisen tiedottamisen kehysalueena (HIERAKKA)

TYÖN KUVAUS

Tärkeä osa Hierakka-hankkeen toimia on asenneilmaston muuttaminen suotuisaksi virtsan lannoitekäytölle. Viestimme tutkimuksen tuloksista kuntalaisille, elintarviketeollisuuteen, viranomaisille, päättäjille ja maanviljelijöille.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2018

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
200 000 € (YM 160 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Tampereen ammattikorkeakoulu
Eeva-Liisa Viskari / TAMK
https://ekokumppanit.fi/hierakka/info/