Hevosvoimia hevosenlannasta

TYÖN KUVAUS

Hankkeen ideana on löytää luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuva, taloudellisesti kannattava ratkaisu alueen hevosenlannan ja lähialueen elintarviketuotannon orgaanisista virroista, kuten biojättiestä, lannasta ja lietteistä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.11.2017 – 31.8.2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
85 380 € (MMM 59 760 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Lahden Hevosystäväinseura ry
https://www.jokimaanravit.fi/content/fi/1/22927/Hevosvoimia%20Hevosenlannasta.html