Hevosvoimia hevosenlannasta II

TYÖN KUVAUS

Jatkaa Hevosvoimia hevosenlannasta esiselvityshankkeen aikana aloitettua työtä käytännönläheisen tiedon tuottamisessa ja vasta aiemman esiselvityshankkeen aikana esiin nousseisiin tarpeisiin. Painopisteenä ja
innovaationa on biokaasuprosessissa syntyvän mädätysjäännöksen tuotteistaminen ja laajamittainen hyödyntäminen

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.9.2018 – 31.12.2019, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
151 330 € (MMM 105 930 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Lahden Hevosystäväinseura ry
https://www.jokimaanravit.fi/content/fi/1/22927/Hevosvoimia%20Hevosenlannasta.html