Hevosenlannan hyötykäyttö- hanke (HELMET)

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena oli edistää hevosenlannan ravinteiden kierrätystä ja energiakäyttöä. Lopputuloksena hevosenlannan hyötykäyttömahdollisuudet tuli olla kartoitettu ja käytön hyviä toimintatapoja löydetty alueille, paikallisesti ja myös toimijatasolle. Lisäksi toimijoita tuli ohjata erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen ja tarvittavien investointien valinnassa. Toiminta ja neuvonta hevosenlantaan liittyvissa asioissa jatkuu nyt osana Envitecpolis Oy:n toimintaa.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Envitecpolis Oy
https://mmm.fi/helmet