Lääkeaineet Itämeren alueen vesistössä

TYÖN KUVAUS

HELCOM ja UNESCO julkaisivat vuonna 2017 raportin lääkeaineiden esiintymisestä, pitoisuuksista ja kulkeutumisreiteistä vesistöissä Itämeren alueella. Raportti sisältää tietoja 167 lääkeaineesta, jotka on kerätty järvien pintavesistä, rannikko- ja ulappa-alueelta sekä kunnallisista jätevedenpuhdistamoista Tanskasta, Virosta, Suomesta, Saksasta, Puolasta, Venäjältä (Pietari) ja Ruotsista. Lääkeaineita on Itämeren alueen maissa analysoitu 118 erilaista, joista ainoastaan 9 lääkeainetta poistui kunnallisen jätevedenpuhdistuksen aikana 95 prosenttisesti. Lähes puolet analysoiduista yhdisteistä poistui alle 50 prosenttisesti. Yleisimmin mitatut lääkeaineet kuuluivat tulehdus- ja kipulääkkeisiin, sydän- ja verisuonilääkkeisiin sekä keskushermostoon vaikuttaviin lääkkeisiin. Tutkituista lääkeaineista 91 % löydettiin jätevedenpuhdistamoilta, 52 % järvivesistä ja 44 % merivesistä. Raportin tiedot kattavat vuodet 2003-2014.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

UNESCO ja HELCOM

Loppuraportti:
https://www.helcom.fi/action-areas/industrial-municipal-releases/pharmaceuticals/status-report