Hajajätevesi siirtymäaika-alueet – karttapalvelu

TYÖN KUVAUS

Karttapalvelussa on esitetty hajajätevesien siirtymäaikasäädöksien alueet: luokitellut pohjavesialueet, sekä vyöhykeaineisto, joka antaa suuntaa antavan kuvauksen ympäristönsuojelulain tarkoittamista ranta-alueista.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

Palvelu avattu 2017

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
: https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Karttapalvelut