Gypsum initiative

TYÖN KUVAUS

Gypsum Initiative-hanke edistää peltojen kipsikäsittelyä kahdeksassa Itämeren alueen maassa. Hankkeessa luodaan kipsikäsittelyn mahdollistavia viljelijöiden, tutkijoiden ja viranomaisten yhteistyöverkostoja, selvitetään kipsin soveltuvuutta paikallisiin olosuhteisiin sekä valmistellaan kipsin laajamittaisempaa käyttöä ja sen saamista kansallisiin maatalouden tukiohjelmiin. Hankkeen toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2020-2021

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määräraha

UM 200 000 €

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

John Nurmisen Säätiö

https://johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/gypsum-initiative/