Elävä Itämeri -hanke

TYÖN KUVAUS

Edistetään vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden yksityistä suojelua. Hyödynnetään jo olemassaolevaa laajaa VELMU-aineistoa vedenalaisten arvoalueiden sijainneista. BSAG:n ohella hankkeessa ovat mukana Tvärminnen eläintieteellinen tutkimusasema, Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Åbo Akademi.

AIKATAULU

2019-2024

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ålandsbankenin Itämeriprojekti

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

160 000 € (vuosina 2019-2021, myönnetään vuosittain)

projektipäällikkö Anna Klemelä / BSAG

www.bsag.fi/fi/toiminta/elava-itameri/