Aluskemikaalivahingon ekologisten vaikutusten monitorointiohjeistus Itämerelle ja Arktisille vesille (EKOMON)

TYÖN KUVAUS

EKOMON raportti julkaistiin SYKEn raporttina 23/2018 nimellä: ”Monitoring and assessment of environmental impacts of chemical spills in the Baltic Sea”. Raportissa kuvataan miten seurataan joitakin ympäristövaikutuksia aluskemikaalionnettomuuden jälkeen. Pääpaino on Itämeren ympäristö, mutta projektin loppuseminaari liittyi myös arktiseen ympäristöön. Kirjoittajat: Jani Häkkinen, Vuokko Malk, Kari K. Lehtonen ja Matti Leppänen.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2018|toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ulkoministeriön Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön rahasto (IBA) ja ympäristöministeriön myöntämä TEAS-rahoitus sekä SYKE n oma rahoitus
130 000 €


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
Loppuraportti:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/243068
Hankesivut:
https://www.syke.fi/hankkeet/ekomon