ECOnnect

TYÖN KUVAUS

ECOnnect-hankkeen tavoite on tuottaa konkreettinen kokonaispeittävä kartta Merenkurkun tulevaisuuden meriluonnosta, tehostaen ja parantaen sekä alueiden suunnittelua ja hoitoa, että ilmastonmuutostyötä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Metsähallitus luontopalvelut

Interreg Botnia-Atlantica
1,5 milj. € (Suomen osuus 340 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Anette Bäck / Metsähallitus

https://econnect2120.com