DTS-menetelmä – orgaanisen jätteen kompostointi

TYÖN KUVAUS

DTS on kehittänyt kierrätysmenetelmän, jonka avulla orgaaniset jätteet saadaan ravinnerikkaaksi käyttövalmiiksi maanparannusaineeksi.

Hankkeessa selvisi, että menetelmä soveltuu erittäin hyvin muun muassa lantojen, mädätteen ja elintarvikepohjaisten jätteiden kokonaisvaltaiseen käsittelyyn. Menetelmä on koneellinen prosessi, jonka avulla orgaanisista jätteistä saadaan nopeasti, nopeimmillaan 24 tunnissa, turvallinen, lähes hajuton, runsaasti orgaanista ainesta sisältävä, ravinteikas, hienojakoinen, erittäin kuiva ja puhdas lopputuote. Riippuen käytetystä jätejakeesta, lopputuote soveltuu maanparannusaineeksi, kierrätyslannoitteeksi, kuitumateriaaliksi tai jopa rehun raaka-aineeksi.  Ominaisuuksiensa perusteella menetelmä nimettiin uudelleen ja siitä käytetään nimitystä mikroterminen menetelmä tai -prosessointi.

Koneellisen käsittelyn avulla orgaaniset jätteet saadaan haluttaessa säkittämällä ja/tai rakeistamalla muotoon, jossa niiden varastointi, kuljetus ja levitys maahan on helppoa ja myös taloudellisesti kannattavaa.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.2.2018 – 31.10.2019, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
230 590 € (MMM 161 420 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Digi Toilet Systems Oy
https://www.dtso.fi/

Hankkeen internetsivu: https://www.dtso.fi/yleinen/ravinteiden-kierratyshanke-paattyi-uusi-menetelma-on-nahnyt-paivanvalon/