Digitaaliset välineet käyttöön ravinnekierrätyksen edistämiseksi maatiloilla (DigiRaki)

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa haetaan ratkaisuja kierrätysravinteiden käytön edistämiseksi maatiloilla. Tavoitteena on tuottaa ensisijaisesti neuvojien käyttöön helppokäyttöinen työkalu ravinnekierrätyksen toimenpiteiden vaihtoehtojen tarkasteluun, jolloin ravinteiden käytön tehokkuus tiloilla paranee ja päästöt ympäristöön vähenevät.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

15.9.2018-30.11.2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
125 000 € (YM 100 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

ProAgria keskusten Liitto
Terhi Taulavuori / ProAgria Keskusten liitto
https://www.proagria.fi/hankkeet/digitaaliset-valineet-kayttoon-ravinnekierratyksen-edistamiseksi-maatiloilla-digiraki-11667