Demotehdas –konsepti, Rakeistus Oy

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena on Rakeistus Oy:n kehittämän, uuden innovatiivisen ja patentoidun rakeistusteknologian modifiointi ja täydenmittakaavan testaus orgaanisten materiaalien rakeistamiseksi ja tuotteistamiseksi. Tämä kehitys- ja testaustyö toteutetaan osana laajempaa Demotehdas-konseptia.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017 – 2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
469 480 € (MMM 281 680 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Rakeistus Oy ja Luke
https://www.sftec.fi/new/demotehdas/