CoastNet LIFE (Rannikko-LIFE)

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena on parantaa saaristo- ja rannikkovyöhykkeen Natura 2000 -luontotyyppiverkostoa ja direktiivilajien suojelutasoa aktiivisin hoito- ja ennallistamistoimin. Hankkeessa laaditaan kaksi Natura2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa, joissa huomioidaan meriluonto ja suunnitelmien tueksi tehdään vedenalaisia kartoituksia. Lisäksi pyritään yhtenäistämään hoito- ja käyttösuunnitelmia yhtenäisiksi HELCOM MPA -alueiden hoito- ja käyttösuositusten ja -ohjeistusten kanssa.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2025

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

LIFE luonto +
8,7 milj. € (Suomen osuus 3,5 milj. €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Metsähallitus- Luontopalvelut
Metsähallitus / Anu Riihimäki
https://www.metsa.fi/rannikkolife