CIRCWASTE -hanke

TYÖN KUVAUS

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta, on seitsenvuotinen hanke joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Tavoitteena on luotsata Suomea kohti kiertotaloutta ja toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa. 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta. Ruokahävikin vähentäminen on osa kiertotaloutta, kuten myös ravinteiden kierrätys (mm. navetasta pellolle).

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2023

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

EU LIFE
19 milj. €

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
Tuuli Myllymaa / Suomen ympäristökeskus
https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI